Use of out-of-hours primary care

E. Keizer

Dit proefschrift gaat over het gebruik van de huisartsenpost buiten de reguliere tijden om. De auteur heeft uitgezocht hoe dit gebruik verminderd kan worden, omdat deze post eigenlijk voor spoed bedoeld is. En toch vaak voor kleinere klachten gebruikt wordt. En waarom gaat een patiënt naar de huisartsenpost en niet naar de eigen huisarts? Er is onderzoek gedaan naar welke patiënten eerder naar de huisartsenpost gaan. Naar hun achtergrond, hun redenen en hun medische zorg. En wat is de drempel wanneer een patiënt naar de huisartsenpost zou moeten gaan?

Dit onderwerp vinden we terug op de cover. We zien een wachtkamer van de huisartsenpost. Aan de muur hang een kunstwerk. Het is een beeldmerk wat de titel van het proefschrift uitbeeldt. De stethoscoop is tegelijk ook een klok. En de wijzers vormen woorden. Het beeldmerk is uitgevoerd met een preeg. Deze preeg staat voor de drempel. De subtitel staat op een plankje aan de muur.

Voor dit proefschrift heb ik ook een bijpassende uitnodiging en boekenlegger ontworpen.