Strategies to improve cardiac resynchronization therapy (CRT)

W.M. van Everdingen

Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) is een pacemakertherapie die patiënten met hartfalen en een geleidingsstoornis in de linkerhartkamer kan behandelen. Of patiënten in aanmerking komen voor CRT wordt doorgaans met een ECG onderzocht. De selectie kan met speciale analyse van een MRI scan of echocardiogram worden verbeterd. Tenslotte is er een nieuw type pacemakerdraad onderzocht. Deze quadripolaire draad heeft vier elektroden waarmee het hart geprikkeld kan worden, in plaats van één.

In het ontwerp komen drie curves van een ECG, een drukvolume en een LBBB terug. Deze meetwaarden zijn belangrijk voor het onderzoek. De middelste draad is de quadripolaire draad met 4 elektroden. De achtergrond is de structuur van leer, wat heel erg lijkt op de structuur van huid. De pacemaker komt door middel van een preeg uit het papier. En zit op deze manier onder de huid verborgen. Ook staan er lijnen op de achtergrond. Dit zijn de lijnen die altijd te zien zijn op een ECG grafiek.

Het ontwerp is doorgevoerd in het binnenwerk. Het onderzoek is verdeeld in 3 delen en in elk deel komt één van deze curves terug op de tussenbladen.

Lees meer over het dit onderzoek op de website van de Universiteit van Utrecht.